Adriana Garcia


Projectes educacionals

Li fascina la natura i el món en el que vivim.
Des de sempre, respectar la mare Terra ho ha vist com una prioritat i, igual que l’és per a ella, va voler que ho fos per l’altra gent. És per això que avui pot dir que s’encarrega dels projectes educacionals d’Osmon; l’ONG que uns companys de classe van crear i a la que no va dubtar en unir-s’hi des d’un primer moment.