REFORESTACIÓ


Cada any es deforesten més de 13 milions d’hectàrees.

2.600 milions d’hectàrees de terrenys es degraden cada any.

Plantem arbres per combatre el canvi climàtic a llarg termini.

Mapa de reforestacions

Vols fer una reforestació amb nosaltres? Contacta’ns!

Capítol (1): Viure per deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat.

Espècies que utilitzem:

Quercus Ilex subsp. ballota (alzina)
Quercus faginea (Roure)
Quercus coccifera (garric)