ACTUEM


 2.600 ARBRES CREIXENT

60 VOLUNTARIS

500 ARBRES PLANTATS

6.000 KG DE BROSSA RECOLLITS

ENTITATS COL·LABORADORES AMB OSMON